Antikens grekland ekonomi

Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (11:min) där läraren Anders Brogren går igenom antikens Grekland ur olika perspektiv. Här berättas om kännetecken för antikens Grekland , ekonomi och handel, politik och stadsstater, Atens befolkning, Atens demokrati, etc. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls ihop av en grekisk kultur. Antikens Grekland är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur. Mycket av den nutida västerländska civilisationens . Bufret Lignende Oversett denne siden 3. Hej, jag har en fråga ang.

Länka gärna sidor eller boktips skriv då gärna sidnummret. Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka fakta. Arbetsområdet innefattar ett mindre faktaprov, en inlämningsuppgift och mindre uppgifter som kommer att . ARISTOTELES OM EKONOMI – NATURLIG OCH ONATURLIG AFFÄRSVERKSAMHET.

Det finns få texter bevarade som behandlar hur man såg på ekonomi i antikens. Filosofen Platon och militären Xenofon framhöll arbetsdelningens och specialiseringens betydelse och därmed övergången . Grekland heter Hellas på grekiska och därför blev kallades kulturen naturligt nog för HELLENism. Staten var beroende av importerad mat.

Var och en var sin egen lyckas smed. Rent kartmässigt under Antikens Grekland fanns det inte så stora landsmassor, det mesta bestod av berg. Bergen skar Grekland och som. Minoernas kultur var fredlig och idérik så var Mykenerna mottsatsen, de var militärt engagerade med en stor ekonomisk plats och var ett krigar folk.

DET ANTIKA GREKLANDS EKONOMI – PRIMITIV ELLER MODERN? Av Kristian Goransson, fil. Medelhavsmuseet En fraga som diskuterats mycket livligt inom antikhisto- risk forskning i mer hundra ar ar den om antikens ekonomi. Var ekonomin primitiv till sin karaktar i . Demokratin under antiken. Undantagna var alltid kvinnor, i staden bofasta utlänningar samt slavar.

Men även om man med antiken främst menar Grekland och Rom så får man heller inte glömma bort att det fanns framstående kulturer på flera håll i världen vid den. Kvinnorna stod således helt utanför och var förtryckta i antikens Grekland. Vid mitten av 300-talet f Kr hade Makedonien en stark armé och en bra ekonomi. Genom att utnyttja årstidsvindar och vattenströmmar nådde man ända ner till södra Afrika, och man hade handelsförbindelser längs kusten norrut mot Libanon. Handel skedde också mellan olika regioner längs Eufrat– Tigris . Grekland hör till de större länder där turismen spelar en särskilt viktig roll för ekonomi och samhälle.

Från att ha varit regionala statsbildningar övergick civilisationerna till att skapa imperier, vidsträckta stater som försökte lägga under sig en så stor del av världen som möjligt. I det här kapitlet ska vi undersöka dessa . Karta som visar var stadsstaterna Sparta och Athen fanns. Under ” De mörka århundradena” uppstod ett flertal stadsstater både på det grekisk fastlandet och ute i den grekiska övärlden, för att inte tala om den del som numera är Turkiets västkust men som då var en del av Grekland. En viktig identitetsfråga för antikens greker var just om de var av dorisk, jonisk eller akajisk börd.

Dorerna talade en annan grekisk dialekt än jonerna och man bevarade olika . Slaven är ett stycke egendom med själ”, sade Aristoteles. Grekland var, liksom alla forntida civilisationer, ett slavsamhälle i den meningen, att slaver. Idag är den ekonomiska krisen i Grekland ett tämligen hett debattområde.

Det talas om skulder och korruption. Frågan som ger sig till känna är: var antikens Aten ett demokratiskt samhälle? Visst existerande det ett demokratiskt styre i 400- talets f. Att studera antikens Grekland , dess språk, mytologi, vetenskap och filosofi m. De minoiska och mykenska civilisationerna. Antikens gudar och hjältar.

Den mörka tiden i Antiken.