Byta fjällpanel

Vi har liggande fjällpanel på vårt hus och på en vägg har två plankor drabbats av röta. Plankorna sitter nästan högst upp i ett innerhörn. Byta ut fjällpanel innlegg 17. Panelen ger god luftning och enstaka panelbräder är enkla att byta ut.

Förvandringspanelen består av oprofilerade panelbräder som spikas i vertikal spikläkt. Liggande utvändig panel. Med dagens teknik spikas fjällpanelen på läkt med luftspalt. Fjällpanel är i princip en enkelfalsad panel med . Använd spikläkt: 34xmm G4-eller bättre med cc60.

Fasader på hus fungerar som det yttre skyddet mot snö, vatten och vind. De finns i mängder av utföranden och material som tegel, puts, plåt och så det i Sverige kanske allra vanligaste – trä. Här följer ett exempel på en ytterpanel med stående brädor och lockläkt. Som allt annat har en träpanel en viss livslängd som . Ruttet trä är ett problem oavsett var i huset det sitter.

Om det dessutom är din träfasad som är rutten är det något som bör åtgärdas snarast möjligt. Byggmentor går igenom hur du identifierar ruttet träverk på fasaden och hur du åtgärdar det. Gratis, snabbt och tryggt. Att tänka på innan du börjar.

Ytterväggen och dess fasadbeklädnad är en del av hela byggnadens klimatskydd. Att skydda väggen för fukt i olika former, regn, snö och vatten som stänker upp från marken, bidrar till att bibehålla panelens utseende och kvalitet. Ett stort taksprång och ett avstånd mellan mark och panel skyddar . Om du blir trött bara vid tanken på att byta ut en gammal och trött fasadpanel, så har vi en fin nyhet åt dig: Du kan faktiskt hoppa över en del moment och fästa den ny panelen utanpå den gamla. Här fäster vi en stående lockpanel på en liggande fjällpanel och då luftas baksidan på den nya panelen. På ett hus med liggande panel går det enkelt att byta ut och reparera enstaka brädor.

Trä är mycket hållbart och kan hålla i flera hundra år om man ser över huset regelbundet. Underhållet består främst av målning och eventuellt rengöring för . Vi behöver byta fjällpanel på gavel då ett antal brädor är ruttna i ändar. Gaveln är lättillgänglig och det finns endast ett litet toalettfönster som bryter av.

Vi har också en balkong med fjällpanel där vi vill göra om sarg och få en öppnare lösning. Golv på balkong behöver inte åtgärdas. Garaget och förrådet är en enda L-formad huskropp med svagt lutande takplåt.

Nya L-formade vattbrädor . Oavsett om du ska byta ut en gammal panel eller sätta panel på ett nybygge, kommer du att märka att det är din ytterpanel som ger huset dess utseende. Det finns mycket man kan göra med panelen. Du kan köpa obehandlad panel och välja att måla den i vilken färg du vill, men du kan också hitta grundmålad och . Stående lockpanel enkelt på egen hand.

Nu tog jag i alla fall tag i att byta panelen. Blev några timmar att läsa in sig på ämnet. Nu återstår att fixa till sista panelbrädan och så ska det upp fjällpanel i tre rader överst, så är allt som nytt igen! De nedersta brädorna kan du då lätt byta om de blir dåliga. En liggande ytterpanel får huset att verka lägre och bredare än om man väljer en stående panel.

Det är inte alla profiler som är lämpliga som liggande ytterpanel. Exempel på liggande paneler är enkelfas, fjällpanel och stockpanel. Vi funderar på att byta panel på sommarstugan, idag har den fjällpanel och vi funderar på att byta till en mer modern panel.

Det faktum att det är förhållandevis enkelt att byta ut och reparera skadade partier talar ytterligare för den liggande panelen. Enkelfasspont är en vanlig paneltyp som i princip har samma utseende som den dubbelfalsade panelen. Behöver du i framtiden byta ut något parti är det lätt gjort. Smala eller breda brädor? Lockbräda eller lockläkt?

Vilken panel du väljer påverkar helheten och hur du upplever ditt hus. Bor du i ett väderutsatt område kan liggande ytterpanel vara att föredra.