Kvinnliga uppfinnare

Vad skulle världen gjort utan dessa fantastiska kvinnor och deras smarta uppfinningar. Melittafilter, diskmaskin, bh, wifi – kan vi föreställa oss ett liv utan dessa saker? Det kunde inte heller de kvinnor som vi gärna vill hylla internationella kvinnodagen till ära: uppfinnare som gjort vår vardag lättare och . När man hör ordet ”uppfinnare” tänker man nog normalt på en man. Det är förvisso sant att de allra flesta uppfinnare är män.

Men det har alltid funnits kvinnor som gjort nydanande konstruktioner inom olika områden.

Precis som är fallet med kvinnliga företagare, så finns det i historiska . Att göra en lista över viktiga uppfinnare och innovatörer är en stor uppgift, vi känner helt enkelt inte till alla som haft betydelse. Ofta berättar källorna om de personer som varit mest framgångsrika och om män oftare än om kvinnor. Här presenterar vi några viktiga uppfinnare från olika tider som finns representerade i museets . Man hör mycket sällan talas om kvinnliga uppfinnare.

Kan det stämma att kvinnor inte har uppfunnit något? Många vet inte att kvinnor står bakom flera stora uppfinningar, som på många sätt har förändrat världen. FRIDA listar stycken som du borde känna till!

Kvinnorna saknas i historieböckerna i svenska skolan, visar en granskning. Vi vill dra vårt strå till stacken och listar här några av historiens framgångsrika företagare, entreprenörer och uppfinnare – som var kvinnor. Vi på Driva Eget vill gärna dra vårt strå till stacken för att lyfta kvinnorna. En del har kommit till efter en snilleblixt, andra har krävt tålamod och hårt arbete. Här finns en lista med uppfinningar av svenska kvinnor.

Deras patent, varumärke och designskydd är ofta registrerade hos oss och sökbara i våra databaser. Listan är tänkt att fungera som ett uppslag och en idélista till eget efterforskande arbete i skolan. Elever i en mellanstadieklass fick i uppgift att skriva om uppfinnare och fick en lista med svenska uppfinningar som förslag. Men med på listan över uppfinnare fanns bara män – och inte en enda kvinna.

Det är inte okej, säger Jane Lejman, en förälder i . Några svenska kvinnliga uppfinnare. Tekniska museets utställning ”Kvinnors uppfinningar” är på turné. Qvinnliga Uppfinnare i Sverige).

Svenska uppfinnareföreningen antog namnet Quis –. Syftet med Quis är att ge kvinnliga uppfinnare kontakter och gemenskap med andra kvinnliga uppfinnare och att . Den genomfördes i samverkan med Svenska. Uppfinnareföreningens nätverk för kvinnliga uppfinnare , QUIS, och Kvinnor- och. Insamlingskampanjen resulterade i att objekt tillfördes museets samlingar.

Idén om att göra en utställning med delar av det insamlade materialet . Innovationsområdet är traditionellt manligt, och andelen kvinnor är låg. Till detta finns många förklaringar, och andelen har ökat något sedan två nationella satsningar som båda verkade för tio år sedan. Dåvarande Nutek drev programmet Kvinnor och Innovationer samtidigt som finansiären.

De berättar och visar upp upp uppfinningar från ett femtiotal tjejer i olika åldrar. När man går därifrån så tvivlar man inte en sekund på att man själv någon gång skulle kunna kalla sig uppfinnare. Genom historien är det mycket som har stått i vägen för kvinnliga uppfinnare – från normer kring hur kvinnor ska vara till diskriminerande lagstiftning.

Med företaget Northern Well tar hon fram nya innovativa hästprodukter och är nu på väg att ta sig in på den tyska och amerikanska marknaden. Den mars delas priset ut på . Inga Lill Stjerndahl på Nutek har utsetts till projektledare för projektet Kvinnor och Innovationer och i veckan gav Nutek ut en bok med titeln Kvinnliga uppfinnare , skriven av Margareta Jonason. Bara några få procent av alla inlämnade .