Porös betong

Taket i kjelleren min består av en utrolig porøs betong hvor man kan se porene. Man kan med letthet pirke hull med skrujern feks. Det jeg lurer på er hva man bør bruke av plugger etc.

Har festet en taklampe allerede med vanlige plastplugger . Ledelsen i NOR entreprenør har lang erfaring innen betongrehabilitering og overflatebehandling av betong. Hei Til sommeren skal jeg fliselegge ett større område utendørs. En liten del av det som skal fliselegges er støpt med en betorng som virker til å være porøs. Jeg tror at betongen er blandet for svak, samt at det er brukt steinstøv som tilslag.

Jeg ser også at det er kommet frostsprengninger nå i vinter. Så mitt spørsmål er om . Porøs betong har for øvrig vært på markedet i flere tiår, men det Tarmac har gjort er å videreutvikle denne til et toppdekke som er slitesterkt nok til å motstå vekten av trafikk. Det nye dekket kan også brukes til å hjelpe med avrenning fra eksisterende asfalt om den installeres ved siden av, og en annen fordel . Hvis man ønsker å redusere betongvekten brukes ofte lettklinker (korn av porøs , brent leire) som tilslag. For å få en god betong må tilslagsmaterialene ha tilstrekkelig fasthet og værbestandighet, kornene bør ha en rund eller kubisk form og ikke ha spesielt glatt overflate.

Kornsammensetningen bør være slik . Porøs betong er betong som er designet for å felle vann og la det sive igjennom til bakken nedenfor. Det finnes en rekke fordeler til denne typen konstruksjon, som har latt det bli et populært alternativ for ting som fortau, oppkjørsler og parkeringsplasser. Det er spesielt populært med økologisk bevisste byggefirmaer , . God utstøping og komprimering, særlig i ytterskiktet og rundt arme ringen, vil således være det mest vesentlige for lang levetid. God etterbehandling er en forutsetning for at over dekningen skal oppnå ønsket tetthet og kvalitet . Skumbetong kjennetegnes som en flytende masse som er rask å legge ut.

Foamit kan for eksempel erstatte isopor i gulv og vegg. Isopor er tidkrevende å tilpasse, er svært brennbart og er ved senere riving av bygget vanskelig å håndtere på en miljømessig god måte. Foamit og Fillit er såpass porøs betong at det senere kan. Rehabilitering av porøs betong.

Problemer som frostspreng, oppblomstring av grønske, korrodering og korrosjon blir da gjeldende. Ofte kan man se at deler av betongen slipper taket og armering kommer synlig frem. Ingen permanent fuktbeskyttelse av betong eller påstøp i form av membran eller annet tettsjikt.

Betong av ren portlandsement. Rå betong har blitt et populært materiale både inne og ute. For å holde betongen ren må den behandles.

Jeg har sjekket litt i markedet, men noen enkel behandling kan jeg ikke . Under armeringsstenger som installeres vinkelrett på støperetningen til betong, kan det oppstå en svært porøs betong. Dette gir liter ferdig betongmasse med lettflytende konsistens. Støpingens sjikttykkelse og dimensjon bestemmer valget av materiale. Toppstrøk i utendørsmiljø bør være minst mm rundt armeringen.

Siden vedheft til gammel betong ønskes, skal følgende overholdes. Løse partikler, porøs betong ,. Standard analysetid: virkedager. Raskeste svartid: virkedager. Prøvematriks: Bygnings- og andre materialer. Det kan da være fristende å ty til fargeløs hvitvinseddik, men ikke la deg lure: Syren i eddiken vil etse steinen, slik at den blir enda mer porøs og mottakelig.

I dag er det praktisk talt bare plastplugger som brukes når man skal feste noe i forskjellige varianter av mur og betong. I gamle dager, før plastens var oppfunnet, ble det brukt plugger laget av naturlige materialer, som tre. Men denne var gjerne firkantet og ble felt inn i veggen etter at man hadde hugget ut et . Påstøp av betong skal tørke og herde naturlig, og varmekabelen kan kobles inn forsiktig etter 6–uker.

Denne er svært tørr, og har lett for å anta en porøs struktur med mye luft. Det frarådes å benytte såkalt jordfuktig støp. Dersom denne typen støp allikevel må benyttes, er det meget viktig med go maskinell blanding. På grunn av at den er mer porøs har lettbetong lavere trykkfasthet enn normalbetong, men den har til gjengjeld bedre varmeisolerende egenskaper.

Lettbetong er spesielt interessant å bruke der det er nødvendig å spare vekt, for eksempel ved dårlige grunnforhold. Tungbetong blir laget ved å bruke tunge tilslagsmaterialer . Graft Kjemisk Anker Porøst versjon for innfesting bade i porøst og solide materialer. For bruk med gjengebolter, høy festestyrke i betong og mur, europeisk sertifisert for soli hult og perforert murverk.

GRAFT Kjemisk Anker Porøs gir en høy ytelse med kort herdetid og forbedret kjemisk motstandsdyktighet.