Tångförlossning

En 31-årig förstföderska inkom till för- lossningsavdelningen vid midnatt med vattenavgång och värkar efter fullgången graviditet. Inget värkarbete kunde påvi- sas men hon lades in. Maternella: bristningar i cervix, vagina eller perineum. Förlossningen gick nu långsamt framåt.

III-IV vanligare än med VE). Fetala: skador på mjukdelar och nerver (n facialis) skallfrakturer, subduralhematom, intrakraniella blödningar. Utgångstång= utgångs VE (i komplikationsfrekvens). Tång förlossning – komplikationer . Instrumentella förlossningar).

Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, tångförlossning. Ibland tar förlossningen längre tid. Om förlossningen drar ut på tiden gör förlossningsläkaren en bedömning av vad som kan vara orsaken.

Oftast är orsaken att värkarna inte är tillräckligt effektiva, men det kan också bero på att barnet ligger med ansiktet framåt i stället för bakåt, vilket är vanligast. Barnet kan också vara stort i . På fredagen åtalades den 66-årige läkare som var ansvarig vid förlossningen då lilla Hilda dog. Den används i slutskedet av förlossningen för att snabbt avsluta den om det finns risk för barnets eller kvinnans liv. Den kan också användas om förlossningen dragit ut så långt på tiden att kvinnans krafter inte längre räcker till.

Efter fyra dragningar avslutades försöket med tångförlossning och förlossningsläkaren beslöt att göra ett urakut kejsarsnitt. Nyfödd dog efter tångförlossning. Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha granskat en Lex . Den 33-åriga mamman förlöstes med hjälp av sugklocka och tång.

Trots intensivvård dog barnet som följd av en stor hjärnblödning. Enligt Oredsson följde personalen alla nu gällande rutiner. En anmälan har gjorts enligt lex Maria.

TaggarNyheterHelsingborg . Alltid överväga enbart traktion – där patienten krystar själv på slutet – om fosterljuden tillåter det. I denna grupp döljer sig de stora barnen – där man lättare kan råka .