Vad är grön flagg

Men vägen dit är fylld med mycket mer att vara stolt över och känna gruppsamhörighet kring. Få saker är så starka som att tillsammans dela känslan att “wow, vi har gjort skillnad”. Om du som lärare eller pedagog intresserad av dela den känslan med de barn och ungdomar . Det synliga beviset är just den gröna flaggan.

På Resle skola och förskola arbetar vi med hållbar utveckling via grön flagg.

Vi jobbar nu med ett projekt om vatten. Vi på förskolan tar hjälp av den fantastiska miljön vi har runt omkring oss. Tema och utvecklingsområde 1. Börja med att fundera på vad ni vill utveckla på er förskola.

Utgå från barnens och personalens intressen, idéer och . Det innebär att vi kan bidra med flera saker för att underlätta arbetet mot en miljöcertifiering. Där får barnen berätta vad de tycker är spännande och vill lära sig mera om när det gäller miljö och klimat. Vi har även föräldraråd där en kommunpolitiker sitter med och där vi diskuterar vad vi jobbar med och hur vi ska gå vidare!

Sidansvarig: Johan Holmqvist. Grön Flagg Certifieringsverktyg. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och . Vi skapar fågelmatare och fågelholkar tillsammans med barnen.

För att få miljöcertifikat och flagga krävs att man uppnått vissa mål i sitt arbete för en bättre miljö. En mycket inspirerade och bra rapport, ni har arbetat med så många viktiga utvecklingsområden och synliggjort det så fint för barnen. Vilka fina odlingar ni har och vad roligt att barnen är så intresserade av dessa.

Fortsätt att arbeta med barnens intresse i fokus och använd. Nu har vi kommit igång med arbetet kring grön flagg igen. Vi har arbetat kring frågeställningarna vad är en livboj och hur används den?

Var hittar man en livboj? Vi har varit på promenad ner till lagnöviken och på den lilla rundan hittade barnen stycken livbojar. Två dagar senare när de äldre barnen var på safiren . Utvecklingsområde med tema. Under detta utvecklingsområde ska vi lära oss om allemansrätten.

Vad betyder allemansrätten? Behöver barnen lära sig om den?

Vi tycker att det är viktigt att lära sig om allemansrätten eftersom vi arbetar mycket med värdegrunden på vår förskola och värdegrunden är A och O inom arbetet med grön flagg. Kotten: Vi började terminen htmed grönflagg samling, där vi presenterade att vi ska jobba med vatten. Barnen sken upp och vi pratade om att vi tillsammans skulle komma på ideer om vad vi . Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?

Barnen har under hösten gjort olika experiment som visar . I er rapport dokumenterar ni kontinuerligt och laddar upp bilder. Ni beskriver vad ni har gjort, hur ni har gått tillväga i arbetsprocessen och hur barnen fått inflytande. Här finns utrymme för reflektioner från barn och personal samt en utvärdering av arbetet som ni kan använda i förskolans övergripande . Vad använder vi vatten till? På förskolan finns det olika forum där barnen är delaktiga i grön flagg arbetet.

Förskolan arbetar med barndelaktiga reflektioner och där ges barnen också en möjlighet att reflektera om grön flagg. I det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan har det nu varit en undersökningsperiod för att se vad barnen är intresserade av . Med frågor som Vem jobbar här? Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

På samlingarna har vi tagit upp ett utvecklingsområde i taget. Vi har pratat om nedskräpning, vad som är skräp och vad som är farligt .